logotyp

Aktuality

 

Od pondělí 12.4.2021 jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Harmonie.

Do své kmenové školky mohou nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků vybraných profesí, určených mimořádným opatřením ze dne 6.4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1. Tito pracovníci musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele (možno zaslat emailem na adresu odloučeného pracoviště školky, do které dítě běžně dochází).

Podmínkou přijetí do MŠ je negativní test!

* Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí   a ve čtvrtek 

* Pokud některédítě nepřijde v těchto dnech do MŠ, bude otestováno v první den jeho přítomnosti v MŠ. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

* Testování dítěte bude provádět jeho zákonný zástupce (rodič) nebo jím pověřená osoba (nutno písemně potvrdit)

Testování dětí bude probíhat od 6:30 do 7:45 v prostorách bočního vchodu do MŠ.

 Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

*  škola bude jejich absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání.

 

Testování se neprovádí u osob, které:

 • Doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
 • Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tato osoby nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, kopie výsledků pozitivního testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Jsou očkovány i druhou dávkou vakcíny a od její aplikace uplynulo 14 dní (nutno doložit).Organizace testování dětí v MŠ od 12. 4. 2021

 • Děti budou 2x týdně testovány (pondělí a ve čtvrtek ráno od 6.30 – 7.45), za použití testovacích sad dodané státem.
 •  Odběr provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na vyhrazeném místě
 • (Levý boční vchod do třídy Duhová), bude označeno. Zákonný zástupce (či doprovázející osoba) i dítě musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor dle norem MZ – FFP2, KN95) při vstupu do odběrného místa.
 •  Odběr provede zákonný zástupce dítěti z přední části nosu, dále provede úkony potřebné k vyhodnocení testu, předá dohlížející osobě (pracovník MŠ) k vyhodnocení testu a vyčká s dítětem mimo testovací místnost na výsledek testu ( max.15 min.)
  • Viz. instruktážní video nebo grafický návod.

 •  Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 •  V případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě k hlavnímu vchodu, kde si dítě přebere pověřený pracovník MŠ a dítě odvede do šatny, kde si dítě již převezme učitelka. (Zákonný zástupce dítěte nebude mít umožněn vstup do MŠ).
 •   V případě pozitivního testu nebude dítě do MŠ přijato, dítěti bude vystaveno potvrzení
 • o pozitivitě, zákonný zástupce bude muset informovat poskytovatele zdravotních služeb (dětského lékaře) a ten rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR

Dítě se nemusí testovat v případě:

 • že zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší 48 hodin) a dítě nemá příznaky onemocnění
  COVID-19.
 • dítě již prodělalo onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné doložit potvrzení od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě).

Rodiče počítejte s dostatečnou časovou prodlevou, přijďte do školky včas, na výsledek testu se čeká 15 min.

Odkazy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PLATBU ŠKOLNÉHO NEPOZASTAVUJEME. 

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC DUBEN 2021 BUDE SNÍŽENO O POMĚRNOU ČÁST DLE DOBY UZAVŘENÍ MŠ.

TAKTO VZNIKLÝ PŘEPLATEK VÁM BUDE PŘEVEDENA NA ÚČET STRAVNÉHO.

 

 CELÁ ČÁSTKA ŠKOLNÉHO (1020,-Kč) ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021 VÁM BYLA PŘEVEDEN NA ÚČET STRAVNÉHO.

PŘIPSÁNÍ PLATBY JE MOŽNÉ ZKONTROLOVAT NA STRAVA.CZ

POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.....
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení!
Formulář:  Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část si můžete stáhnout zde:
 
Projekt "Vítáme jaro obrázkem"

Milí rodiče,
oslovujeme Vás a Vaše děti s nabídkou zapojit se do projektu „Vítáme jaro obrázkem“
A o čem to celé bude??
        Protože se teď nemůžeme setkat ve školce a tvořit s Vašimi dětmi my, prosíme Vás o vytvoření jakéhokoliv obrázku s jarní tématikou. Ten pak vložíte do prospektového obalu (nebo něčeho, co obrázek ochrání) a vhodíte do kastlíku na vratech mateřské školy. Tu budeme denně (kromě soboty a neděle) vybírat v týdnu od pondělí 8. března do středy 17. března. Poté z obrázků vznikne koláž, kterou budete moci až do Velikonoc vidět na některé z vývěsek v našem městě. Určitě to bude pro Vaše děti velká motivace, vytvořit nějaký pěkný obrázek, který pak mohou hledat na procházce městem.
Budeme moc rádi, když se společně s námi budete podílet na tomto projektu a přivítáme tak jarní slunečné dny a vyzdobíme si naše město.
 Jak by měl obrázek vypadat??????
 • JARNÍ TÉMA – sluníčko, kytičky, zvířátka, rozkvetlé stromy, berušky, včelky, motýlci, velikonoce apod.
 • Obrázek nesmí být plastický, protože bude přetřen speciálním ochranným přípravkem, aby ho neponičil déšť apod.
 • Obrázek ze stejného důvodu musí být na klasickém papíře (copy papír), ne na čtvrtce, nejlépe na A4
 • kreslit a malovat můžete libovolnou technikou-pastelka, vodové barvy, tempera
  Milé děti a rodiče.

  Moc Vám děkujeme, že jste se zúčastnili akce „Vítáme jaro obrázkem“.

  Obrázků se sešla velká hromada a bylo pro nás velice obtížné vybrat z nich ty, které ozdobí zákoutí našeho města. Proto jsme se rozhodli, že zbytek Vašich obrázků vyvěsíme na ploty našich mateřských škol.

  Vývěsní tabule s obrázky najdete po celém městě. Nápovědou Vám budiž přiložené fotografie.

  Poslední obrázek bude vylepen v pátek 19.3. 2021 ve 12:30 hod.

  Tímto Vás všechny srdečně zveme do galerie pod širým nebem v Neratovicích a těšíme se na Vaše fotografie u obrázků.

ZMĚNA V SYSTÉMU PLATEB STRAVNÉHO OD LEDNA 2021
 Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o zkvalitnění služby STRAVNÉ. Začátkem ledna 2021 obdržíte email s heslem, jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit na služby Strava.cz.
V rámci této služby budete mít kdykoliv:
1)  informace o zaúčtovaných platbách
2)  přehled o tom, jak se strávník stravoval
3)  informace pro novou platbu na další měsíc
 Již nebudete dostávat údaje pro platbu stravného na lístečcích.
Údaje pro platbu stravného Vám budou každý měsíc automaticky chodit na Váš email.
Můžete si stáhnout i mobilní aplikaci pro vstup do portálu Strava.cz.
Doufáme, že tyto služby přispějí k větší transparentnosti plateb stravného.
  V Neratovicích 8. 12. 2020                         Vedoucí ŠJ
 PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19-VÝŇATEK

 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál školy.

NOVINKY

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

obrázek
Zápis do MŠ Harmonie Neratovice proběhne dne 4.5.2021 od 13.00 - 17.00 hod. na všech odloučených pracovištích školy. Předběžná evidence zájemců prostřednictvím zápisních listů proběhne od 8.3.2021 do 30.4.2021. Vyplněný zápisní list je třeba zaslat e-mailem (preferujeme) nebo doručit na adresu ředitelství školy.
Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a potvrzení od lékaře přinesete až v den zápisu. Pro jejich ověření je nutné doložit OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě zápisu dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dokládá zákonný zástupce u zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře dítěte. Všechny potřebné formuláře naleznete v sekci "Dokumenty." Polívková Šárka - ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign