logotyp

Aktuality

28.6. 2021 - v 15.30 hod. - schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
                                           ( pouze 1 rodič, bez dětí, z důvodu vládních opatření )ZMĚNA V SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ – STRAVA.CZ

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY OD 1.9. 2021

 

 

 

ZA ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY PLNĚ ODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE!

 

Strava je přihlášena na celý měsíc automaticky. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ provádí odhlašování stravy zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému ve své aplikaci STRAVA.CZ.

 

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci v aktuální den nejpozději do 7.00 hod.

 

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd pouze první den, a to do své vlastní nádoby v čase od 11.00 – 11.15 hod.

 

Pokud zákonný zástupce stravu neodhlásí, je účtována v plné výši. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 

Dítě, kterému zákonný zástupce nepřihlásil stravu, nemůže být v době oběda v MŠ! Zákonný zástupce si své dítě musí ještě před obědem z MŠ vyzvednout!

 

Noví strávníci získají přístupové údaje od vedoucí školní jídelny na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

 

 

 

ZMĚNA V PLATBĚ STRAVNÉHO OD 1.9. 2021

 

Stravné se platí měsíc předem.

 

Všichni strávníci musí uhradit stravné na aktuální měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce převodem. (Příklad – platba na září 2021 musí být uhrazena do 20.8.2021).

 

Variabilní symbol a částku, kterou dostanete mailem, je nutno pečlivě zadat, jinak nebude správně zařazena.

 

Platby za sourozence se hradí odděleně dle přidělených variabilních symbolů.

 

Úhrada stravného na účet číslo: 19-0466162319/0800

 

Rodiče nových dětí obdrží mailem přihlášku ke stravování, kterou zašlou do 18.6.2021 zpět do MŠ, jinak by strava od září nebyla přihlášena.

 

 

 

 
Vážení rodiče, na základě sdělení policie ČR o oznámení blíže neurčených útoků proti mateřským školám po celé republice zavádějí všechna pracoviště MŠ Harmonie Neratovice zvýšená bezpečnostní opatření pro následující dny.
                                                                
                                                                                                       Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy

Provoz od 3.5.2021 bude probíhat standardním způsobem bez testování dětí a omezení počtu dětí na třídách. Děti v MŠ nenosí roušku.

Dále platí přísná hygienická opatření pro dospělé osoby:

  • vstup do budovy školy s respirátorem, nanorouškou
  • dezinfekce rukou u vstupu do MŠ
  • doprovod pouze jedna dospělá osoba na dítě
  • dodržování rozestupů


OD KVĚTNA 2021 POZASTAVUJEME PLATBU ŠKOLNÉHO. 
TOTO OZNÁMENÍ SE NEVZTAHUJE NA RODIČE DĚTÍ, KTERÉ DOCHÁZELY DO MŠ OD 12.4.2021 V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR.


V Neratovicích 30.4.2021

                                                                 Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy

NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání se na tyto měsíce nemění a činí 1020,- Kč na 1 přihlášený měsíc.

Rodiče, kteří neplatí trvalým příkazem, zaplatí školné jednorázovým příkazem nebo složenkou předem, nejpozději do 18.6.2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign