logotyp

Aktuality

Od pondělí 12. 4. 2021 jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Harmonie.

Do své kmenové školky mohou nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků vybraných profesí, určených mimořádným opatřením ze dne 6.4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1. Tito pracovníci musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele (možno zaslat emailem na adresu odloučeného pracoviště školky, do které dítě běžně dochází).

Podmínkou přijetí do MŠ je negativní test!

 

Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek 

Pokud některé dítě nepřijde v těchto dnech do MŠ, bude otestováno v první den jeho přítomnosti ve MŠ. Dále pokračuje          dle rozvrhu testování s ostatními.

Testování dítěte bude provádět jeho zákonný zástupce (rodič) nebo jím pověřená osoba    (nutno písemně potvrdit)

Testování dětí bude probíhat od 6:30 do 7:45 v prostorách bočního vchodu do MŠ.

 Dětem, kte mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní,
 je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

*  škola bude jejich absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat
    distanční způsob vzdělávání.

Testování se neprovádí u osob, které:

 • Doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
 • Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.,pokud tato osoby nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, kopie výsledků pozitivního testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Jsou očkovány i druhou dávkou vakcíny a od její aplikace uplynulo 14 dní(nutno doložit).Organizace testování dětí v MŠ od 12. 4. 2021
 • Děti budou 2x týdně testovány (pondělí a ve čtvrtek ráno od 6.30 – 7.45), za použití testovacích sad dodané státem.

 

 • Odběr provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na vyhrazeném místě
  (boční vchod do třídy Mravenci), bude označeno. Zákonný zástupce (či doprovázející osoba) i dítě musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor dle norem MZ – FFP2, KN95) při vstupu do odběrného místa.

 

 • Odběr provede zákonný zástupce dítěti z přední části nosu, dále provede úkony potřebné k vyhodnocení testu, předá dohlížející osobě (pracovník MŠ) k vyhodnocení testu a vyčká s dítětem mimo testovací místnost na výsledek testu ( max.15 min.)
  • Viz. instruktážní video nebo grafický návod.

 

 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

 • V případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě k hlavnímu vchodu, kde si dítě přebere pověřený pracovník MŠ a dítě odvede do šatny, kde si dítě již převezme učitelka. (Zákonný zástupce dítěte nebude mít umožněn vstup do MŠ).

 

 •  V případě pozitivního testu nebude dítě do MŠ přijato, dítěti bude vystaveno potvrzení
  o pozitivitě, zákonný zástupce bude muset informovat poskytovatele zdravotních služeb (dětského lékaře) a ten rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR

Dítě se nemusí testovat v případě:

 • že zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší 48 hodin) a dítě nemá příznaky onemocnění
  COVID-19.
 • dítě již prodělalo onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné doložit potvrzení od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě).

Rodiče počítejte s dostatečnou časovou prodlevou, přijďte do školky včas, na výsledek testu se čeká 15 min.

Odkazy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Velikonoční nadílka pro děti ze Čtyřlístku


"Vítáme jaro obrázkem"


"POJĎTE S NÁMI VEN"

Milí rodiče a naši malí kamarádi,

"POJĎTE S NÁMI VEN" – je název projektu, který jsme pro vás společně se všemi paními učitelkami připravily.

Každý týden v pondělí vaše mateřská škola zveřejní na webových stránkách v sekci DISTANČNÍ VÝUKA dopis – malované čtení.  Ten vám napoví, kam daný týden vyrážíme na procházku a co nás čeká na cestě k cíli.

Věříme, že si to užijete společně s rodiči i sourozenci. Pošlete nám fotky „nástrah",které na vás čekaly, a co bylo na konci cesty.   

Přejeme Vám hezké jarní procházky a dobrodružné pátrání."Vítáme jaro obrázkem"


PLATBU ŠKOLNÉHO NEPOZASTAVUJEME.

 ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC DUBEN 2021 BUDE SNÍŽENO O POMĚRNOU ČÁST DLE DOBY UZAVŘENÍ MŠ.

TAKTO VZNIKLÝ PŘEPLATEK VÁM BUDE PŘEVEDEN NA ÚČET STRAVNÉHO.

 

 CELÁ ČÁSTKA ŠKOLNÉHO (1020,-Kč) ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021 VÁM BYLA PŘEVEDEN NA ÚČET STRAVNÉHO.

PŘIPSÁNÍ PLATBY JE MOŽNÉ ZKONTROLOVAT NA STRAVA.CZ


OD PONDĚLÍ 1.3.2021 DO 11.4.2021 JSOU VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ HARMONIE NERATOVICE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ZE DNE 18.3.2021 UZAVŘENA.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy


více informací zde

 

 
EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) je od čtvrtka 25.2.2021 vstup zákonných zástupců do budovy školy možný pouze s respirátorem/FFP2, KN95/ nebo se zdravotnickou obličejovou maskou naplňující normu ČSN EN14683+AC.
Tato povinnost se vztahuje i na všechny zaměstnance školy                  / pedagogické  i nepedagogické/ 

I nadále platí ostatní přísná hygienická opatření:

 • dezinfekce rukou u vchodu
 • dodržování předepsaných rozestupů
 • v šatně pouze 2 dospělé osoby
 • přijímány budou pouze zdravé děti
 • vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem
S přáním pevného zdraví
                                      Mgr. Šárka Polívková
                                                                              ředitelka školy
V Neratovicích dne 24.2.2021

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠZápis do MŠ

ROZHODNUTÍ KHS O UZAVŘENÍ MŠ ČTYŘLÍSTEK

Rozhodnutí o uzavřeníRozhodnutí o uzavření

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

Zápis do ZŠZápis do ZŠ

ZMĚNA V SYSTÉMU PLATEB STRAVNÉHO OD LEDNA 2021

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zkvalitnění služby STRAVNÉ. Začátkem ledna 2021 obdržíte email s heslem, jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit na služby Strava.cz.

V rámci této služby budete mít kdykoliv:

1)  informace o zaúčtovaných platbách

2)  přehled o tom, jak se strávník stravoval

3)  informace pro novou platbu na další měsíc

 Již nebudete dostávat údaje pro platbu stravného na lístečcích.

Údaje pro platbu stravného Vám budou každý měsíc  automaticky chodit  na Váš email.

Můžete si stáhnout i mobilní aplikaci pro vstup do portálu Strava.cz.

Doufáme, že tyto služby přispějí k větší transparentnosti plateb stravného.

 

V Neratovicích 8. 12. 2020                         Vedoucí ŠJ


NOVINKY

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

obrázek
Zápis do MŠ Harmonie Neratovice proběhne dne 4.5.2021 od 13.00 - 17.00 hod. na všech odloučených pracovištích školy. Předběžná evidence zájemců prostřednictvím zápisních listů proběhne od 8.3.2021 do 30.4.2021. Vyplněný zápisní list je třeba zaslat e-mailem (preferujeme) nebo doručit na adresu ředitelství školy.
Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a potvrzení od lékaře přinesete až v den zápisu. Pro jejich ověření je nutné doložit OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě zápisu dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dokládá zákonný zástupce u zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře dítěte. Všechny potřebné formuláře naleznete v sekci "Dokumenty." Polívková Šárka - ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign