logotyp

Naše školka

 

 

MŠ U Rybiček se nachází ve středu města v rozlehlé zahradě plné zeleně. V blízkosti MŠ jsou přilehlé louky, pole a les, které je možné využívat k vycházkám do přírody. MŠ má dobrou dopravní dostupnost, nachází se asi
300 m od autobusové zastávky.

V roce 2012 prošla budova MŠ rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2020 byla otevřena nová třída v suterénu školy.  Interiér školky je modernizován, tak aby odpovídal současným vzdělávacím potřebám dětí. V MŠ máme pět tříd ve dvou patrech a suterénu s kapacitou 96 dětí. Každá třída má hernu, vlastní sociální zařízení, umývárnu, třídu se stolečky, která slouží i jako jídelna. Mezi třídami je přípravná kuchyňka, kde je dětem vydáváno jídlo. U každé třídy je dětská šatna. Jednotlivé třídy jsou barevně rozlišené. Součástí školy je i školní jídelna s vlastní kuchyní, která je vybavena nejnovějšími technologiemi pro přípravu zdravé stravy pro děti. V suterénu budovy je jedna třída, prádelna, sušárna a sklady, kuchyň a kancelář vedoucí MŠ. 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb. V případě nutnosti také rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti zdravotně znevýhodněné a děti talentované. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školky, kulturní akce, akce pro rodiče, pro seniory a novorozence, plavecké kurzy, výlety. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti u dětí. Výtvarně – dramatické zaměření naší MŠ se odráží v aktivitách, činnostech
a vystoupeních kterými, které děti zpříjemňují čas seniorům v Domě Kněžny Emmy a výtvarnými pracemi jim zkrášlují domov. Děti z naší MŠ pravidelně vítají nejmenší občánky na Městském úřadě v Neratovicích kulturním vystoupením. Tradicí naší MŠ se stala „Galerie na provázku“, kde se děti mohou veřejnosti pochlubit svými celoročními výtvarnými pracemi.

Celý kolektiv mateřské školy má upřímný zájem, aby děti byly u nás maximálně šťastné a spokojené.     

 

 

NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání se na tyto měsíce nemění a činí 1020,- Kč na 1 přihlášený měsíc.

Rodiče, kteří neplatí trvalým příkazem, zaplatí školné jednorázovým příkazem nebo složenkou předem, nejpozději do 18.6.2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign