logotyp

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Jako cestu při plánování činností jsme si zvolily teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera.

 

Program naší školy jsme pro letošní školní rok změnili a nese název:

Jaro, léto, podzim, zima 
u Berušek je vždy prima

 

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci
zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.
Centrálním tématem ŠVP je koloběh roku s jeho čtyřmi ročními obdobími. Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých, integrovaných bloků a vychází z prioritních úkolů a koncepce školy. Integrované bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Jednotlivé bloky jsou v třídním plánu podrobněji rozpracovány do témat a zohledňují přitom věk dětí, složení kolektivu, dané podmínky ve třídě. V třídním programu jsou uváděny již konkrétní činnosti – obsah činnosti, básně, písně, texty, hry, literatura… K danému tématu jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle, časové určení-podle zájmu dětí a další konkrétní informace. Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává. Dbáme na vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických, na střídání rušných a klidných činností.

 

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
ve složce DOKUMENTY jsou vloženy seznamy dětí, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy Harmonie.
Seznamy jsou vyvěšeny také na všech pracovištích MŠ Harmonie.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí budou účastníkům zaslána poštou.
Alena Slámová
ředitelka

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign