logotyp

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Jako cestu při plánování činností jsme si zvolily teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera.

 

Program naší školy jsme pro letošní školní rok změnili a nese název:

Jaro, léto, podzim, zima 
u Berušek je vždy prima

 

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci
zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.
Centrálním tématem ŠVP je koloběh roku s jeho čtyřmi ročními obdobími. Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých, integrovaných bloků a vychází z prioritních úkolů a koncepce školy. Integrované bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Jednotlivé bloky jsou v třídním plánu podrobněji rozpracovány do témat a zohledňují přitom věk dětí, složení kolektivu, dané podmínky ve třídě. V třídním programu jsou uváděny již konkrétní činnosti – obsah činnosti, básně, písně, texty, hry, literatura… K danému tématu jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle, časové určení-podle zájmu dětí a další konkrétní informace. Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává. Dbáme na vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických, na střídání rušných a klidných činností.

 

NOVINKY

Školní rok 2020/2021

obrázek
Milé děti, vážení rodiče,
léto končí a vy se vracíte do své školky.
Těšíme se na Vás i na nové kamarády,
kteří 1.9.2020 nastupují poprvé.
Ať se Vám u nás líbí.
Za celý tým MŠ Harmonie
Mgr. Šárka Polívková ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign