logotyp

Mateřská škola Harmonie - Neratovice

Nové opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN

Na základě tohoto ochranného opatření jsou od 9.7.2021 zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí povinni informovat školu o cestách do zahraničí. V tomto opatření jsou stanovena pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště, do školy.

Podrobné informace naleznete zde....

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola až na vyjímky umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země

 • s nízkým nebo středním rizikem/ zelená, oranžová barva/ - bez omezení
 • s velmi vysokým rizikem nákazy/ světle, tmavě červená barva/ - povinnost zůstat v samoizolaci  po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky,
 • s extrémním rizikem nákazy / černá barva/- povinnost zůstat v samoizolaci  po dobu 10 dní od vstupu na území České republiky,


I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

o Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí 

viz zde.....


SEZNAMY S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY.
POZOR! OD  1. 9. 2021 ZMĚNA V SYSTÉMU ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY  HARMONIE

 VÍCE V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU


Výsledky dotazníkového šetření 2020/2021 MŠ Harmonie 

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a poskytnutí zpětné vazby v rámci dotazníkového šetření.
Vaše podněty nám pomohou  ke zkvalitnění naší práce, za slova pochvaly děkujeme.
Našim společným cílem je spokojenost všech zainteresovaných stran. 


Reakce na nejčastější podněty ze strany zkonných zástupců:

plánované změny ve stravování v MŠ:
 • od září 2021 nastane změna v systému odhlašování stravy při nepřítomnosti dítěte v MŠ, za odhlášení stravy bude plně odpovědný zákonný zástupce dítěte, odhlášení stravy bude zcela v jeho kompetenci
 • odhlašování - přihlašování stravy v MŠ bude probíhat prostřednictvím portálu STRAVA.CZ, najdete zde i přehled o proběhlých platbách spojený s evidencí docházky a jídelní lístek
 • větší důraz bude kladen na dostatek čerstvého ovoce - zeleniny, vyloučení některých nevhodných potravin, pestrost jídelníčku. Již nyní vycházíme z nutričních doporučení a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
komunikace s rodiči:
 • jednotný komunikační kanál všech pracovišť školy tvoří - webové stránky + mail
 • pro zlepšení informovanosti a komunikace připravujeme nové webové stránky
 • založení  facebookového účtu není nutné

bezpečnost ve školách:

 • jednáme se zřizovatelem o postupné instalaci nového biometrického systému pro zabezpečení vstupů do budov školy od firmy COMFIS - bezpečnotní systém Safy / www.mojesafy.cz/
 • na všech pracovištích školy budou v průběhu prázdnin instalována odchodová tlačítka a koule na vchodových dveří
provozní doba jednotlivých pracovišť MŠ Harmonie:
 • standartní délka provozu je 6.30 - 16.30 / 10 hodin/
 • 1 pracoviště má provoz do 17.00 / 10,5 hodiny/
 • svou potřebu delší provozní doby musí zákonný zástupce zohlednit již při zápisu svého dítěre do MŠ
 • jen pro úvahu - dospělý člověk má pracovní dobu 8 hodin, jeho dítě stráví v MŠ až 10,5 hodiny

odpočinek po obědě:
 • potřeba odpočinku je u dětí různá
 • u předškolních dětí nelze plošně odpolední odpočinek zrušit
 • běžná praxe v našich školách je taková, že po obědě jdou odpočívat všechny děti, pí. učitelka zajistí alespoň půl hodinový takový klid, aby děti, které mají potřebu spánku mohly nerušeně usnout
 • dětem, které neusnou, je následně nabídnuta klidová činnost - prohlížení knížek, kreslení, skládání, touto činností však nesmí rušit spící kamarády

akce rodiče a děti:
 • po skončení omezení, která plynou z pandemie nemoci covid 19, budou naše školy opět nabízet pestrou škálu akcí pro rodiče s dětmi
S přáním hezkého léta Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy

NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám krásné, slunečné léto a budeme se na Vás všechny těšit po prázdninách. Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign