logotyp

Mateřská škola Harmonie - Neratovice

Vážení rodiče,
13. května 2020 bylo Radou města odsouhlaseno znovuotevření MŠ Harmonie.
Od 18. 5. 2020 bude MŠ pracovat v omezeném provozu pouze  pro děti zaměstnaných rodičů. V provozu budou pracoviště MŠ Písnička, MŠ Čtyřlístek, MŠ Kaštánek a MŠ U Rybiček. 
Od 25. 5. 2020 budou připravena již všechna pracoviště a mohou tudíž nastoupit všechny děti, které budou splňovat podmínky vydané ministerstvem školství.
V den nástupu rodiče předají ve školce podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (většinou jste již obdrželi od p. učitelek).
Prosím, všichni důsledně dbejte pokynů zaměstnanců školy, všichni jednáme v souladu s vydanými opatřeními a nařízeními epidemiologů v rámci péče o zdraví dětí a všech zúčastněných. 
Bude nutné dodržovat např.:
- nesdružovat se před budovou více než 2 osoby, s výjimkou rodiny
- dodržovat rozestupy 2 m před i v budově
- v budově mít roušku
- pokud budou v nutných případech vpuštěni rodiče (jen 1 osoba) do budovy, pobývat v ní jen po dobu nezbytně nutnou
- použít při vstupu desinfekci
- počítat se zdržením při předávání dětí, je tedy nutné přijít do MŠ s časovou rezervou
- do školky nesmí děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění vir. onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě neprodleně vyzvednout
Podrobnější informace obdržíte na jednotlivých pracovištích od svých p. učitelek

                                                              Alena Slámová, ředitelka MŠ


Školné za měsíc duben a květen se neplatí.
Povinnost zaplatit školné na měsíc červen platí i pro děti, které do MŠ nenastoupí.           
            
Motto:

                        Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.

                        Nechtějí sedět, ale být aktivní.

                        Nechtějí monology, ale dialogy.

                        Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.

                        Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou,

                        ale chtějí pracovat rukama i hlavou. 

                        Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.

                        Nechtějí být nevytížené ani přetížené,

                        ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.
                                              

                                               Christel Manske 

Mateřská škola Harmonie
Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu.
S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě
za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí.

Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.


Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. 


Děti jsou naše budoucnost. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí.

Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením. 

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
MŠ Harmonie bude od 18. května otevřena v omezeném provozu pouze pro děti zaměstnaných rodičů a od 25. května pro všechny děti, které splňují podmínky vydané MZ.

Stále platí, že je pro veřejnost uzavřeno ŘEDITELSTVÍ MŠ - v nutných případech volejte na čísla uvedená na webových stránkách.
Děkuji za pochopení
Alena Slámová
ředitelka MŠ

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign