logotyp

Mateřská škola Harmonie - Neratovice

Vážení rodiče,
všichni jednáme v souladu s vydanými opatřeními a nařízeními epidemiologů v rámci péče o zdraví dětí a všech zúčastněných. 
Je nutné dodržovat např.:
- nesdružovat se před budovou více než 2 osoby, s výjimkou rodiny
- dodržovat rozestupy 2 m před i v budově
- v budově mít roušku
- pokud budou v nutných případech vpuštěni rodiče (jen 1 osoba) do budovy, pobývat v ní jen po dobu nezbytně nutnou
- použít při vstupu desinfekci
- počítat se zdržením při předávání dětí, je tedy nutné přijít do MŠ s časovou rezervou
- do školky nesmí děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění vir. onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě neprodleně vyzvednout
Podrobnější informace obdržíte na jednotlivých pracovištích od svých p. učitelek

                                                              Alena Slámová, ředitelka MŠ

Školné za měsíc duben a květen se neplatí.
Povinnost zaplatit školné na měsíc červen platí i pro děti, které do MŠ nenastoupí.           
            
Motto:

                        Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.

                        Nechtějí sedět, ale být aktivní.

                        Nechtějí monology, ale dialogy.

                        Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.

                        Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou,

                        ale chtějí pracovat rukama i hlavou. 

                        Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.

                        Nechtějí být nevytížené ani přetížené,

                        ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.
                                              

                                               Christel Manske 

Mateřská škola Harmonie
Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu.
S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě
za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí.

Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.


Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. 


Děti jsou naše budoucnost. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí.

Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením. 

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
přejeme Vám i dětem pěkné prožití prázdnin a 1. 9. 2020 se těšíme. že se zase sejdeme.
Za kolektiv celé MŠ Harmonie
Alena Slámová

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign