logotyp

AktualityInformace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ

Z důvodů zvýšených hygienických podmínek v MŠ nebudeme v červnu pořádat schůzku pro rodiče nově nastupujících dětí, veškeré informace naleznete v tomto dokumentu:

 • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020
 • Do MŠ se dostavte s dítětem do 8. 00 hod.
 • Rozpis, do jaké třídy bude vaše dítě zařazeno bude umístěn na dveřích do hlavní budovy.
 • Úhrada za školné - platí se vždy měsíc předem (trvalým nebo jednorázovým příkazem), platba na září bude muset proběhnout do 15. 9. 2020, platba na říjen musí proběhnout do 30. 9. 2020. V MŠ dostanete první den nástupu dítěte variabilní symbol dítěte a číslo účtu.
 • Platba stravného – musí proběhnout do 15 dne v daném měsíci.

 

Adaptace

 • Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle ve dvou týdnech, dle individuálních potřeb

dítěte (zohledňuje se věk dítěte, sociální vyzrálost, schopnost adaptace). Vše probíhá

formou konzultací s učitelkou s rodičem (zákonným zástupcem dítěte).

 • Adaptaci není dobré uspěchat. Dopřejte svým dětem dostatečný čas na zvykání si ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí částečně přizpůsobit daleko většímu množství lidí, než je rodina, ve které se dosud pohybovaly.

Průběh adaptace:

První týden

 • První den dítě přichází do školky s rodiči (zákonnými zástupci), seznámí se s třídou, paní učitelkou a ve školce je dle situace 1-2 hodiny
 • 2. - 5. den se dítěti doba pobytu prodlužuje (dle individuálních potřeb a po konzultaci s třídní učitelkou), pobyt je zakončen obědem.

Druhý týden

 • zohledňuje se průběh prvního týdne adaptace dítěte, pokud dítě novou situaci zvládá bez větších obtíží, zůstává dítě ve školce do odpoledních hodin

Co děti budou v MŠ potřebovat

Oblečení do třídy: děti se nejlépe cítí v pohodlném oblečení

(tričko, tepláky, zástěrky, hrací kalhotky, legíny), jako obuv do školky doporučujeme bačkůrky s pevnou patou - z důvodu bezpečnosti a zdraví dítěte ( ne crocsy a látkové měkké bačkory)

Na pobyt venku: starší pohodlné oblečení (takové, aby si dítě mohlo hrát bez obav z ušpinění)

přiměřené aktuálnímu počasí.

V zimním období nezapomínat na rukavice (NE prstové), čepice, šály, v letním pokrývku hlavy.

Do poličky: náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tepláky, tričko,

 

Co by mělo vaše dítě umět před nástupem do MŠ

 • Znát své jméno, příjmení i věk
 • Umět si o něco říct, vyjádřit nesouhlas
 • Poznat svoje oblečení
 • Oblékat a svlékat si tričko, kalhoty, ponožky-učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti
 • Obouvat a zouvat boty a bačkůrky (s tkaničkami pomůžeme)
 • Během jídla sedět v klidu u stolu
 • Jíst lžící a pít ze skleničky
 • Umývat si ruce, utírat se do ručníku
 • Používat toaletu - umět si včas říct a utírat si zadeček (pleny do školky nepatří!)
 • Zvládnout chůzi po schodech

Máte-li nějaké dotazy, chcete-li se poradit, s důvěrou se obraťte

na paní učitelky.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI.

Vážení rodiče,

 Od pondělí 25. 5. 2020 je MŠ U Rybiček v provozu pro všechny děti za přísných hygienických opatření.

 
Organizační pokyny :

 •  Do MŠ ráno přijde pouze jeden rodič s dítětem - oba v roušce, s vyplněným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud dítě bude mít kašel, rýmu, a to i v případě, že je alergik, nebude do MŠ přijato (dítě nepatří do kolektivu, je v ohrožené skupině).
 • Formulář najdete na webu školy, nebo u vstupních dveřích MŠ, vyplňte ho raději v klidu doma.
 • Prohlášení odevzdáte první den nástupu do MŠ po období uzavření.
 • Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky.
 • U vchodových dveří použijí rodič i dítě desinfekci a pokračují do své šatny.
 • Počet osob v budově bude dle potřeby omezován tak, aby byly dodržovány požadované rozestupy 2 metry.
 • Odpolední vyzvedávání bude probíhat stejným způsobem.
 •  V případě hezkého počasí budou děti na zahradě MŠ, proto je třeba, aby každé dítě mělo batůžek na věci, který si odpoledne vezme s sebou ven.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠ U Rybiček


ŠKOLNÉ školní rok 2020/2021

Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ)
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu urybicek@ms-neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


Vážení rodiče,

děkujeme za vyplnění dotazníku ohledně placení školného.

Z dotazníku vyplynulo, že 48,3% z Vás preferuje úhradu za školné trvalým příkazem, 37,9 % jednorázovým příkazem a 13,8% poštovní poukázkou. 

Proto, od září již nebudou vypisovány složenky. Pokud i nadále budete platit poštovní poukázkou, prosíme o vyzvednutí v Modré třídě.

Potvrzení o zřízení trvalého příkazu zašlete na adresu urybicek@-neratovice.cz

 

Úplata za školné pro školní rok 2020/2021 je 1020,-

Číslo účtu:   35–0466162319

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: zjistíte v MŠ

STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou /poukázku si vyžádejte ve třídě u učitelky/ . Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí.
Maškovou Kristýnu
tel: 315 685 343 315 685 620
e-mail: sjslunicko@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
přejeme Vám i dětem pěkné prožití prázdnin a 1. 9. 2020 se těšíme. že se zase sejdeme.
Za kolektiv celé MŠ Harmonie
Alena Slámová

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign