logotyp

Aktuality

 


 

NOVÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

 

 Vážení rodiče,

od pátku 9. 10. 2020 přerušuje MŠ Harmonie:

 • předplavecký výcvik
 • cvičení v DDM
 • divadla v MŠ


V týdnu od 26. 10. - 30. 10. 2020 budou uzavřeny školy
(26.,27.10. - volné dny, 29.,30.10. 2020 - podzimní prázdniny).

MŠ Harmonie omezí v tomto týdnu provoz jednotlivých pracovišť.                                            Děkuji.

Mgr. Šárka Polívková
 
ředitelka MŠ Harmonie Neratovice,
V Olšinkách 700, okres Mělník
 

 


PROJEKT “SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY”

Naše mateřská škola je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Celoroční projekt pro děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Akce v MŠ - Říjen

Voda,vodička - ekoprojekt - Modrá tř. 12.10.
Jak si žije strom - ekoprojekt - Červená tř. 12.10.
O odpadech s nejmenšími - ekoprojekt - Zelená tř. 27.10.
Na farmě - ekoprojekt - Žlutá tř. 27.10.
Dýňová světýlka - Modrá tř.
Dýňové tvoření - Zelená tř.
Kam chodí spát zvířátka - Žlutá tř.
Tvoření z darů přírody - Pastelka
Divadlo v MŠ - Bublinková show 8.10.
Fotografování dětí v MŠ - 23.10. 

PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:

 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál škol
celý dodatek zde:

 


PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2020/2021


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na
adresu urybicek@ms-neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 
V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí.

Maškovou Kristýnu
tel: 315 685 343 315 685 620
e-mail: sjslunicko@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Školní rok 2020/2021

obrázek
Milé děti, vážení rodiče,
léto končí a vy se vracíte do své školky.
Těšíme se na Vás i na nové kamarády,
kteří 1.9.2020 nastupují poprvé.
Ať se Vám u nás líbí.
Za celý tým MŠ Harmonie
Mgr. Šárka Polívková ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign