logotyp

Aktuality

Prázdniny

Prázdniny

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ DO MŠZ důvodu zvýšených hygienických podmínek v MŠ nelze uspořádat schůzku pro rodiče a děti nově nastupující do MŠ.
Informace o nástupu najdete zde.


  • školní rok začíná 1.9. 2020
  • do MŠ se dostavte s dítětem do 8:00 hodin (podrobnější informace viz.adaptační plán)
  • rozpis, do jaké třídy bude Vaše dítě zařazeno, bude umístěn na informačním domečku uvnitř hlavní budovy
  •  
  • těšíme se na Vás Usmívající seZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

ADAPTAČNÍ PLÁNADAPTAČNÍ PLÁN

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
ŠKOLNÉ – školní rok 2020/2021


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu pisnicka.motýlci@email.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

S dotazy se obracejte na paní učitelku Kateřinu Soběslavskou - třída Motýlků.


STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Červovou na tel. čísle: 315 68 58 93, mobil.602 277 244, email: sjctyrlistek@ms-neratovice.cz


NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
přejeme Vám i dětem pěkné prožití prázdnin a 1. 9. 2020 se těšíme. že se zase sejdeme.
Za kolektiv celé MŠ Harmonie
Alena Slámová

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign