Informace

                                              KORONAVIRUS
Vážení rodiče,
Od 16. 3. 2020 do odvolání, je MŠ Harmonie UZAVŘENA na základě rozhodnutí zřizovatele, jímž je město Neratovice, ze dne 15. 3. 2020.  Veškerá rozhodnutí jsou vydávána pro ochranu zdraví  Vašich dětí všech občanů Neratovic .

Žádost o OŠETŘOVNÉ Vám vydá vedoucí pracoviště MŠ, které Vaše dítě běžně navštěvuje, a to buď elektronicky (upřednostňujeme) nebo si ji můžete vyzvednout osobně.

Sledujte naše webové stránky, budeme je při jakékoliv změně aktualizovat.
Současně je nutné, abyste sledovali a řídili se omezeními a pokyny, které jsou uveřejňovány na stránkách MZ ČR a MŠMT ČR.

Děkuji za pochopení 
                                                                          A. Slámová, ředitelka MŠ

 


                        Mateřská škola Harmonie Neratovice
                           přijme vyučenou kuchařku 

požadujeme: vyučení v oboru kuchař,nejlépe s praxí,  ale není    podmínkou
pracovní úvazek: 1,0
nástup:                   
 1. 9. 2020
nabízíme:     platové podmínky dle tabulek MŠMT, stravování na pracovišti                                   

V případě zájmu zasílejte Váš životopis na adresu:
                                   Mateřská škola Harmonie Neratovice
                                   V Olšinkách 700
                                   277 11 Neratovice
nebo                         harmonie@ms-neratovice.cz
případně volejte  602 218 831
                                
Mateřská škola Harmonie Neratovice
                                                     přijme učitelku 

   
požadujeme: kvalifikaci v oboru předškolní pedagogika,nejlépe s praxí,  ale není    podmínkou
pracovní úvazek: 1,0
nástup:                 
 1. 9. 2020
nabízíme:     platové podmínky dle tabulek MŠMT, stravování na pracovišti                                   

V případě zájmu zasílejte Váš životopis na adresu:
                                   Mateřská škola Harmonie Neratovice
                                   V Olšinkách 700
                                   277 11 Neratovice
nebo                         harmonie@ms-neratovice.cz
případně volejte  602 218                           Školné pro školní rok 2019/2020
                                       je stanoveno na 943,- Kč


Školné lze platit složenkou, jednorázovým příkazem nebo zadáním trvalého příkazu, vždy nahlásit v MŠ způsob platby a doložit zaplacení, případně zadání trvalého příkazu.
                                        číslo účtu:               35-0466162319
                                        kód banky:              0800
                                        konstantní symbol:  0378
                                        variabilní symbol:   zjistíte v MŠ = číslo dítěte


Platební podmínky pro školné:

Zákonní zástupci, kteří nejsou dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:
 

úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději  do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce (platné již pro školní rok 2018-2019)  

Ø 
ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty


                                               Stravné 

Od 1.1. 2018 je stanovena výše měsíční úplaty za stravování v MŠ:

                              Strávníci 3 - 6 let:

                                                   Přesnídávka      9,00 Kč
                                                   Oběd                  24,00 Kč
                                                   Svačina               9,00 Kč
                           Celkem          42,00 Kč

                             Strávníci 7 - 10 let:

                                                 Přesnídávka    10,00 Kč
                                                 Oběd                  29,00 Kč
                                                 Svačina             10,00 Kč
                         Celkem           49,00 Kč
 
Stravné lze platit složenkou nebo příkazem z účtu. 
číslo účtu: 19-0466162319/0800
Platby složenkou nebo jednorázovým příkazem každý měsíc dokládat v MŠ.


Platební podmínky pro stravné:

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:


Ø
  úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce


Ø
  ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty


NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Na základě rozhodnutí zřizovatele je MŠ HARMONIE OD 16.3. 2020 UZAVŘENA, bližší informace obdržíte ve školkách a v sekci INFORMACE . Prosíme sledujte naše webové stránky bedlivě, ke změnám může docházet denně.

V období NOUZOVÉHO STAVU je pro veřejnost uzavřeno ŘEDITELSTVÍ MŠ - v nutných případech volejte na čísla uvedená na webových stránkách.
DATUM ZÁPISU DĚTÍ zatím není změněn, pokud by se tak stalo, budete okamžitě informováni. ZATÍM JE POUZE POZASTAVEN PŘÍJEM PŘEDBĚŽNÝCH PŘIHLÁŠEK. Děkuji všem za pochopení.
A. Slámová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,
zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat 6. května.Bližší informace jsou zveřejněny v sekci DOKUMENTY. Najdete zde i předběžné přihlášky, které jsou od 9. března dispozici také na ředitelství MŠ.
A. Slámová, ředitelka


Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign