Strava

Strava

POTŘEBUJETE ODHLÁSIT NEBO PŘIHLÁSIT STRAVU DÍTĚTE?

Každý strávník má svůj individuální účet v elektronickém systému STRAVA.CZ.


Přístupové údaje do systému obdrží zákonný zástupce dítěte emailem od vedoucí školní jídelny na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

Pro přístup pomocí mobilního zařízení lze využít volbu Mobilní zobrazení nebo adresu http://m.strava.cz.

Také můžete používat v telefonech aplikaci Strava.cz pro Android nebo Strava.cz pro iOS.

ODKAZ NA APLIKACI

Odkaz na portál STRAVA.CZ

V rámci této služby budete mít kdykoliv:

1

informace o zaúčtovaných platbách

2

k dispozici jídelní lístek

3

přehled o tom, jak se strávník stravoval

Strava je přihlášena na celý měsíc automaticky.

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ provádí odhlašování stravy zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému ve své aplikaci STRAVA.CZ.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci v aktuální den nejpozději do 7.00 hod.

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd pouze první den, a to do své vlastní nádoby v čase od 11.00 – 11.15 hod.

Pokud zákonný zástupce stravu neodhlásí, je účtována v plné výši.

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Dítě, kterému zákonný zástupce nepřihlásil stravu,
nemůže být v době oběda v MŠ!

Kalkulace stravného

Od 1.9. 2023 je stanovena tato výše měsíční úplaty za stravování v MŠ:

 Strávníci 3 - 6 let:
 Přesnídávka  12,00 Kč
 Oběd  32,00 Kč
 Svačina  12,00 Kč
 CELKEM  56,00 Kč

 

 Strávníci 7 - 10 let:
 Přesnídávka  13,00 Kč
 Oběd  37,00 Kč
 Svačina  13,00 Kč
 CELKEM  63,00 Kč

 

 Plaťte stravu jednoduše QR kódem

 
  1. Ve Smartbankingu klikněte na Platba > QR platba.
  2. Namiřte foťákem na QR kód a načtěte ho do aplikace.
  3. Zkontrolujte platební údaje a potvrďte platbu.
 qr stravne2021

Kontakty ŠJ

MŠ: 
Písnička, Čtyřlístek, Zahrádka
vedoucí: 
Hofmanová Ilona
+420 773 756 011
sjctyrlistek@ms-neratovice.cz 

MŠ: 
Kaštánek
vedoucí:
Hofmanová Ilona
+420 773 756 011
sjkastanek@ms-neratovice.cz

MŠ: 
Sluníčko, U Rybiček, Berušky
vedoucí: 
Mašková Kristýna
+420 773 756 015
sjslunicko@ms-neratovice.cz

Stravné

Jak platit stravné?

Lze platit bankovním převodem, trvalým příkazem nebo QR kódem

účet: 19-0466162319/0800

qr stravne2021
Musí se vždy zadat variabilní symbol i jméno dítěte.

Platba probíhá do 20. dne v měsíci na měsíc příští.

Školní jídelna není restaurace

Co se tedy ve školní jídelně mateřské školy děje? Stravuje se tam, nebo zde probíhá vzdělávání a výchova? Ač se to na první pohled nezdá, probíhá tam obojí. Školní jídelna vychovává děti v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu, ke správným stravovacím a výživovým návykům Je tedy důležitou součástí školy a podílí se na vzdělávacím procesu. 


Celé znění článku "Školní jídelna není restaurace" najdete v přiložené příloze pdf ... ZDE 

MŠ HARMONIE

Mateřská škola Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700 B
27711 Neratovice
IČO: 750 01 497
harmonie@ms-neratovice.cz
+420 315 688 673 - 5
ID 83pkq8d
Školné účet: 35-0466162319/0800
Stravné účet: 19-0466162319/0800

QR kontakty

 

logo thimm

Copyright © 2024, Mateřská škola Harmonie

Design & Development By RaVaSOFT