logotyp

Mateřská škola Harmonie - Neratovice

PROVOZ MŠ HARMONIE OD 12.4.2021

 

Od pondělí 12. 4. 2021 jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Harmonie.

Do své kmenové školky mohou nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků vybraných profesí, určených mimořádným opatřením ze dne 6.4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1. Tito pracovníci musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele (možno zaslat emailem na adresu odloučeného pracoviště školky, do které dítě běžně dochází).

Podmínkou přijetí do MŠ je negativní test!

Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek 

Pokud některé dítě nepřijde v těchto dnech do MŠ, bude otestováno v první den jeho přítomnosti ve MŠ. Dále pokračuje  dle rozvrhu testování s ostatními.

Testování dítěte bude provádět jeho zákonný zástupce (rodič) nebo jím pověřená osoba (nutno písemně potvrdit)

Testování dětí bude probíhat od 6:30 do 7:45 v prostorách bočního vchodu do MŠ.

 Dětem, kte mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní,
 je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

*  škola bude jejich absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání.

Testování se neprovádí u osob, které:

  • Doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
  • Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.,pokud tato osoby nemá příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, kopie výsledků pozitivního testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Jsou očkovány i druhou dávkou vakcíny a od její aplikace uplynulo 14 dní(nutno doložit)
Podrobné informace k organizaci testování naleznete na webových stránkách své školky.

 

Dne 8.4.2021                                                     Mgr. Šárka Polívková, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL

POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.....

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení!

Pojďte s námi ven

Milí rodiče a naši malí kamarádi,

POJĎTE S NÁMI VEN – je název projektu, který jsme pro vás společně se všemi paními učitelkami připravily.

Každý týden v pondělí vaše mateřská škola zveřejní na webových stránkách v sekci DISTANČNÍ VÝUKA dopis – malované čtení.  Ten vám napoví, kam daný týden vyrážíme na procházku a co nás čeká na cestě k cíli.

Věříme, že si to užijete společně s rodiči i sourozenci. Pošlete nám fotky „nástrah",které na vás čekaly, a co bylo na konci cesty.   

Přejeme Vám hezké jarní procházky a dobrodružné pátrání.

Šárka Polívková - ředitelka školy                                                 

Milé děti a rodiče

Moc Vám děkujeme, že jste se zúčastnili akce „Vítáme jaro obrázkem“. Obrázků se sešla velká hromada a bylo pro nás velice obtížné vybrat z nich ty, které ozdobí zákoutí našeho města. Proto jsme se rozhodli, že zbytek Vašich obrázků vyvěsíme na ploty našich mateřských škol.

Vývěsní tabule s obrázky najdete po celém městě. Nápovědou Vám budiž přiložené fotografie -více zde...

Poslední obrázek bude vylepen v pátek 19.3. 2021 ve 12:30 hod.

Tímto Vás všechny srdečně zveme do galerie pod širým nebem v Neratovicích a těšíme se na Vaše fotografie u obrázků.Zápis 2021 / 2022

NOVINKY

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

obrázek
Zápis do MŠ Harmonie Neratovice proběhne dne 4.5.2021 od 13.00 - 17.00 hod. na všech odloučených pracovištích školy. Předběžná evidence zájemců prostřednictvím zápisních listů proběhne od 8.3.2021 do 30.4.2021. Vyplněný zápisní list je třeba zaslat e-mailem (preferujeme) nebo doručit na adresu ředitelství školy.
Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a potvrzení od lékaře přinesete až v den zápisu. Pro jejich ověření je nutné doložit OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě zápisu dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dokládá zákonný zástupce u zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře dítěte. Všechny potřebné formuláře naleznete v sekci "Dokumenty." Polívková Šárka - ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign