Strava

MŠ Čtyřlístek

Objednávejte stravu on-line


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zkvalitnění služby STRAVNÉ. Začátkem ledna 2021 obdržíte email s heslem, jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit na služby Strava.cz.

ODKAZ NA APLIKACI

Odkaz na portál STRAVA.CZ

V rámci této služby budete mít kdykoliv:

1

informace o zaúčtovaných platbách

2

k dispozici jídelní lístek

3

informace o zaúčtovaných platbách

4

přehled o tom, jak se strávník stravoval

Strava je přihlášena na celý měsíc automaticky.

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ provádí odhlašování stravy zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému ve své aplikaci STRAVA.CZ.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci v aktuální den nejpozději do 7.00 hod.

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd pouze první den, a to do své vlastní nádoby v čase od 11.00 – 11.15 hod.

Pokud zákonný zástupce stravu neodhlásí, je účtována v plné výši.

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Dítě, kterému zákonný zástupce nepřihlásil stravu, nemůže být v době oběda v MŠ!

 Plaťte stravu jednoduše QR kódem

 
  1. Ve Smartbankingu klikněte na Platba > QR platba.
  2. Namiřte foťákem na QR kód a načtěte ho do aplikace.
  3. Zkontrolujte platební údaje a potvrďte platbu.
 qr stravne2021

Kontakty ŠJ

MŠ: Čtyřlístek
vedoucí: Hofmanová Ilona
M: +420 773 756 011
sjctyrlistek@ms-neratovice.cz

Stravné

Jak platit stravné?

Lze platit bankovním převodem, trvalým příkazem nebo QR kódem

účet: 19-0466162319/0800

qr stravne2021
Musí se vždy zadat variabilní symbol i jméno dítěte.

Platba probíhá do 20. dne v měsíci na měsíc příští.

Školní jídelna není restaurace

Co se tedy ve školní jídelně mateřské školy děje? Stravuje se tam, nebo zde probíhá vzdělávání a výchova? Ač se to na první pohled nezdá, probíhá tam obojí. Školní jídelna vychovává děti v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu, ke správným stravovacím a výživovým návykům Je tedy důležitou součástí školy a podílí se na vzdělávacím procesu. 


Celé znění článku "Školní jídelna není restaurace" najdete v přiložené příloze pdf ... ZDE 

MŠ HARMONIE

Mateřská škola Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700 B
27711 Neratovice
IČO: 750 01 497
harmonie@ms-neratovice.cz
+420 315 688 673 - 5
ID 83pkq8d
Školné účet: 35-0466162319/0800
Stravné účet: 19-0466162319/0800

QR kontakty

 

logo thimm

Copyright © 2024, Mateřská škola Harmonie

Design & Development By RaVaSOFT